hledání

Základní údaje

 

OV KSČM

náměstí Palackého 293

686 01  Uherské Hradiště

I. patro

tel.:      572 552 905

mobil:   734 430 359

           725 646 090

Předseda:

  RNDr. Vladimír Koníček

místopředseda:

  Ing. Pavel Kroča

mobil:   603 448 224     

e-mail:  ov.uh@kscm.cz


Celostátní stránky KSČM

 www.kscm.cz

Facebook KSČM


Kalendář akcí KSČM


www.halonoviny.cz


Transparentní účet
pro zasílání darů:
478648033 / 0300
nutno uvést
"Jméno příjmení - dar"

Všechny transp. účty


Transparentní účty


Objednavatel:
OV KSČM Uh.Hradiště
Zhotovitel:
OV KSČM Uh.Hradiště

 

 

 

KSČM Uherské Hradiště

Aktuálně

.

. (23.6.2017) Další materiály najdete v článku.

Plakáty a další materiály.

Zde ke stažení - Plakát s kandidáty

Zde ke ztažení - Plakát s prioritami

Zde ke stažení - Plakát Koníček + Mařák formát A4


Zde ke stažení - Plakát Koníček + Mařák formát A3

Volební priority pro volby

Kandidátní listina Zlínského kraje


Vedoucí kandidáti pro Zlínský kraj
 

Stručný volební manifest

 

Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma

 

 

I.                  Život bez obav

·       
Řešme příčiny migrační krize, odmítáme vnucované kvóty na přerozdělování běženců.
·        Zajistíme funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.
·        Posílíme obranyschopnost země.
·       
Omezíme zahraniční mise a zbytečnou militarizaci. Budeme usilovat o ukončení členství České republiky v NATO.
·        Zavedeme brannou a vlasteneckou výchovu.

 

II.               Sociální spravedlnost a úcta k práci

 

·        Každý musí mít právo na práci. Za poctivou práci náleží spravedlivá odměna na evropské úrovni. Minimální mzdy zavedeme na 50 % průměrné mzdy.
·        Zajistíme důslednou právní ochranu zaměstnance a kvalitní pracovní právo. Posílíme odborová práva.
·       
Zavedeme pravidelnou a důstojnou valorizaci důchodů podle skutečných základních životních potřeb seniorů.
·       
Zajistíme spravedlivé odvody a pravidelné navyšování plateb za státní pojištěnce.    
·        Snížíme počty občanů žijících pod hranicí chudoby. Chceme sociální dávky pro ty, co je skutečně potřebují.
·       
Zdravotnictví nesmí být jen výnosný kšeft. Podporujeme vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
·        Zavedeme jednu státní zdravotní pojišťovnu, důslednou lékovou politiku a proplácení i prvních tří dnů nemocenské.
 ·        Zajistíme právo na slušné bydlení, které je lidským právem. Podpoříme nízkonákladové bydlení a výstavbu obecních i družstevních bytů.
-       
Vymahatelnost práva ano, vydírání dlužníků ne. Požadujeme větší ochranu před obchodníky s chudobou. 
·        Zabezpečíme kvalitní vzdělání dostupné podle schopností, ne podle peněženky. Podporujeme učňovské a technické vzdělávání. Zavedeme větší sociální a prospěchová stipendia. Snížíme administrativu na školách – učitel má učit, ne papírovat.
 ·        Zachováme a budeme dále rozvíjet speciální školství, inkluze za každou cenu je nesmysl.
 ·        Podpoříme rodiny s dětmi a porodnost. Požadujeme větší šance pro uplatnění mladých. Zavedeme právo na první zaměstnání, startovací bydlení, novomanželské půjčky.
·        Zajistíme dostupnost kulturního, sportovního a volnočasového vyžití.

III.          
Ekonomika pro lidi

·        Obnovíme strategické vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a síťové infrastruktury (vodní, plynové, elektrické a dopravní). Požadujeme inventuru prodejů státního majetku.·        Založíme komerční banku ve vlastnictví státu pro financování národních, krajských i obecních projektů.
·        Zastavíme další rozprodej majetku naší vlasti. Požadujeme nepromlčitelnost privatizačních podvodů, omezíme odliv zisků do zahraničí
·        Podpoříme rozvoj družstevních a komunálních podniků, zavedeme spoluúčast zaměstnanců
·        Podpoříme vědu, výzkum, vývoj a inovace, požadujeme větší propojení vysokých škol s podnikovou sférou
·        Požadujeme daňovou úlevu lidem s nízkými příjmy. Zavedeme daňové paušály u malých příjmů, progresivní zdanění zisků velkých korporací a oligarchů. Chceme zjednodušení daňového systému
·        Zabezpečíme energetickou bezpečnost a cenově dostupnou energii pro domácnosti. Zahájíme výstavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany
·        Prosadíme návrat k soběstačnosti ve výrobě a zpracování potravin na domácí půdě s důrazem na kvalitu a nezávadnost
·        Podpoříme zkvalitnění života na venkově a v odlehlých oblastech regionů
·       
Podpoříme ekologicky šetrné druhy dopravy, včetně integrované veřejné hromadné dopravy. Podpoříme národní dopravce.

 

IV.            Příroda pro nás i budoucí generace

·       
Požadujeme dlouhodobě udržitelnou kvalitu života v návaznosti na společenskou sociální soudržnost.
·        Zastavíme devastaci krajiny a půdního fondu. Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou vrátíme do rukou státu. 
·       
Prosadíme právo na čistý vzduch a budeme účinně regulovat a postihovat znečišťovatele ovzduší.  
·       
Požadujeme udržitelný rozvoj při těžbě nerostných surovin. Prosadíme kvalitní a konkurenceschopnou surovinovou politiku.
·       
Odpad je pro nás cenná surovina. Chceme rozvoj zpracování odpadů a recyklace, zákaz dovozu jakéhokoliv odpadu k uskladnění a likvidaci na našem území.

 

V.               Demokracie a lidská práva

·        Omezíme přebujelou národní i bruselskou byrokracii. Zodpovědný stát své občany chrání. Požadujeme srozumitelnost a vymahatelnost práva.
·        Zamezíme prorůstání moci ekonomické, politické a mediální, korupci a klientelismu ve veřejné správě. Plošná majetková přiznání jsou řešením.
·        Rozhodujme společně. Nadále prosazujeme zákon o obecném referendu, chceme rozšířit právo všelidové iniciativy.
·        Prosadíme revizi a zdanění církevních restitucí a urychlíme odluku státu od církve.
·        Zaručíme objektivní informovanost veřejnosti, nezávislost a vyváženost médií. Požadujeme svobodný internet.

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena