hledání

Základní údaje

 

OV KSČM

náměstí Palackého 293

686 01  Uherské Hradiště

I. patro

tel.:      572 552 905

mobil:   734 430 359

           725 646 090

Předseda:

  RNDr. Vladimír Koníček

místopředseda:

  Ing. Pavel Kroča

mobil:   603 448 224     

e-mail:  ov.uh@kscm.cz


Celostátní stránky KSČM

 www.kscm.cz

Facebook KSČM


Kalendář akcí KSČM


www.halonoviny.cz


Transparentní účet
pro zasílání darů:
478648033 / 0300
nutno uvést
"Jméno příjmení - dar"

Všechny transp. účty


Transparentní účty


Objednavatel:
OV KSČM Uh.Hradiště
Zhotovitel:
OV KSČM Uh.Hradiště

 

 

 

Kdo jsme

logo ksčm

Okresní organizace Komunistické strany Čech a Moravy působí na základě územního principu v rámci okresu Uherské Hradiště.

Členská základna je v současnosti organizována ve 41 základních organizacích KSČM (ZO KSČM).

V rámci okresní organizace působí dva městské výbory KSČM, které koordinují činnost ZO KSČM v Uherském Hradišti a Uherském Brodě v rozsahu kompetencí delegovaných okresním výborem KSČM (OV KSČM).

Celá struktura má za hlavní náplň činnosti práci s občany a spolu se zástupci za KSČM v obecních a krajském zastupitelstvu, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a v Senátu hájit jejich zájmy  v souladu s programem KSČM.

Jako radikální levicová strana máme zájem o občany, kteří nám dobrovolně pomohou bránit  většinu občanů před  zájmy nadnárodního kapitálu a jeho negativními vlivy na jejich postavení u nás i v Evropě. Nové členy mohou přijímat všechny ZO KSČM i OV KSČM. Člen KSČM si může zvolit ZO KSČM, ve které chce působit. Přihlášku za člena Komunistické strany Čech a Moravy je možno si vyzvednout v  kanceláři OV KSČM.


Po kliknutí na tento řádek přejdete na AKTUALITY OV KSČM.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena