21. zasedání zastupitelstva města Uh. Hradiště a emoce kolem CTZ

7. 9. 2021

Dne 6. 9. 2021 proběhlo jednání zastupitelstva města Uh. Hradiště. Přesto, že součástí programu nebyl žádný bod, který by se týkal CTZ, byla právě k budoucnosti výroby tepla největší diskuse. Původní záměr rozšířit o tento bod program jednání nebyl odsouhlasen a tak se o budoucnosti přechodu CTZ ze současné technologie spalování hnědouhelného prachu na jiné médium vedla diskuse na záver celého jednání. Byly předneseny mdva návrhy na usnesení. Jeden se týkal dobrovolného přihlášení k zákonu o Integrované prevenci a omezování znečištění (tzv. IPPC) a druhý požadavku na posouzení ekonomiky jednotlivých řešení nezávislou ogranizací.

O co aktuálně v řešení CTZ jde? Je to především technologie, která bude v příštích letech zavedena a dále používána. Jednoduše jsou ve hře variaty přechodu na plyn, a to buď čisté použití plynu nebo jeho kombinace se spalováním komunálního odpadu popř. decentralizace na jednotlivé lokální kotelny. Zvlášť palčivou se ukazuje otázka spalování komunálního odpadu v množství cca 15 000 tun ročně. Toto množství je ekonomické pro výstavbu takovéhoto typu spalovny ale na druhé straně znamená spalování i komunálního odpadu z okolí UH. Město samotné vyprodukuje ročně cca 5 000 tun. Dalších 10 000 tun by tak bylo sváženo z nejbližšího okolí. Samotná decentralizace je zatím podle předložených ukazatelů nejméně ekonomicky výhodná a přechod na čistý plyn bude znamenat nárust ceny tepla pro odběratele.

Město seznamuje své občany se záměry. V minulých dnech proběhly kulaté stoly, kde byly občané a všichni kdo o problematiku měli zájem, seznámeni s navrhovanými řešeními. Výsledné rozhodnutí má padnout na konci roku, schválením některé z vartiant na jednání zastupitelstva města. Včerejší jednání zatím dopadlo tak, že žádný z návrhů usnesení nebyl přijat. Návrh na přihlášení se k IPPC byl stažen. Důvodem byla veřejná deklarace CTZ a starosty, že žádná varianta nebude bez posouzení podle IPPC schválena a návrh na nestranné posouzení nebyl koaličními zastupiteli podpořen. Tím pádem neprošelo jeho přijetí a nestal se součástí usnesení.

Autor: 
Pavel Kroča