Kompenzační bonus s usnesením od KSČM

28. 5. 2020

Společníci malých společností s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru, budou moci požádat o státní příspěvek 500 Kč denně. Včera to stvrdila Sněmovna. Zároveň odmítla návrh Senátu, aby se příspěvek vyplácel přímo ze státního rozpočtu, a nikoli jen z vybraných daní z příjmů zaměstnanců.

Zákon stanoví, že takzvaný kompenzační bonus, tedy zmíněný příspěvek živnostníkům a dalším OSVČ postiženým dopady epidemie, je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tedy zaměstnanců. Jde ale o sdílenou daň, o niž se státní rozpočet dělí s kraji a obcemi. Pokud z ní část jde na výplatu příspěvku, připadne pak méně na rozdělení mezi obce a kraje. Podle senátorů může připravit současný způsob výplaty příspěvku obce o 11 miliard a kraje o čtyři miliardy korun. Proto chtěli, aby peníze byly rovnou ze státního rozpočtu.

To odmítla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Bylo by podle ní nutné vyřešit rozpočtové a právní otázky jak vlastně bonus vyplácet. Musela by se použít místo daňového řádu rozpočtová pravidla jako pro výplatu dotací. »Když neprojde vládní návrh, musím zastavit kompenzační bonus,« varovala.

Senátní verzi podpořilo 67 poslanců, což k jejímu přijetí nestačilo. Pro sněmovní znění návrhu hlasovalo 171 ze 186 přítomných poslanců, zástupci KDU-ČSL a STAN se hlasování zdrželi, proti nebyl nikdo.

»V tuto chvíli rozhodujeme o tom, zda pozastavíme peníze pro zhruba půl miliónu OSVČ. A to nejsou peníze na rozvoj nebo na udržení podnikání, to je na jejich přežití, na to, aby měli na základní potřeby,« vysvětlila předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) proč komunisté podpořili sněmovní verzi návrhu. »Jedná se o finanční pomoc, která má zabránit, aby lidé a jejich rodiny nebyli uvrženi do neřešitelné situace a přežili dopady koronavirové krize,« připomněla Vostrá.

Opozice včera hájila senátní verzi návrhu. »Nesahejte obcím na jejich autonomní příjmy,« varoval vládu Miroslav Kalousek (TOP 09). »Některá území v této zemi odepíšeme,« řekl Jan Farský (STAN).

Započaté investice nesmějí být zastaveny

Sněmovna již v úterý večer přijala usnesení, které za klub KSČM předložila Vostrá, v němž žádá vládu, aby v případě obcí do 3000 obyvatel navrhla řešení výpadku jejích příjmů ze sdílených daní v souvislosti s epidemií koronaviru. Chce také, aby vláda předložila návrh finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letošním a příštím roce kvůli výpadku daňových příjmů, a to v rozsahu nejméně 15 miliard korun. Poslanci dali vládě čas do 16. června. »Je určitě jasné, že nikdo nechce, aby obce a kraje doplatily na situaci, která vznikla koronavirem, a že se snažíme najít nějaké racionální řešení vzniklé situace,« uvedla Vostrá. Přijetí kompenzačního bonusu bylo podle ní správné rozhodnutí, pravdou ale je, že toto rozhodnutí nejvíce dopadá na nejmenší obce, kde výpadek každých 10 tisíc hraje velkou roli. »Jsme si toho vědomi a na druhou stranu souhlasíme s tím, že nesmějí být zastaveny investice na obcích, které jsou započaty, rozjednány, a zrovna tak na krajích,« zdůvodnila předložené usnesení.

S obdobným návrhem neuspěl v úvodu schůze předseda ÚV KSČM a místopředseda dolní komory Vojtěch Filip, který chtěl zařadit návrh na doprovodné usnesení jako nový bod schůze. »Ve struktuře státní pomoci se vždy vycházelo z toho, že ztráty způsobené pandemií koronaviru by měli nést stejným dílem stát, zaměstnavatelé a zaměstnanci a ve struktuře státu - stát, kraje a obce. To zatím bylo všeobecně přijímáno, a přestože politické strany zastoupené ve Sněmovně hlasovaly pro kompenzace pro zaměstnance, OSVČ nebo pro malé s. r. o., tak samozřejmě nárůst deficitu státního rozpočtu se musí někde projevit,« řekl novinářům.

Podle Senátu by však podíl, který by nesly kraje a obce, měl být menší. »Než zastavit kompenzační bonus, než zastavit výplatu a udělat další dvanáctimiliardový schodek ve státním rozpočtu, je potřeba rozdělit náklady tak, aby byla pomoc v čase realizovatelná,« uvedl Filip. Usnesení má zajistit malým obcím dotaci ze státního rozpočtu, která by jim umožňovala dokončit své investiční akce. »Musíme se zachovat odpovědně, ale zároveň nechceme, aby na tom trpěla jakákoli obec, která ve svých rozpočtech počítala s tím, že bude mít prostředky na akce, které má v programu,« prohlásil Filip.

Příspěvek nepodléhá exekuci

Nově schválený příspěvek 500 korun společníkům malých s. r. o. představuje obdobnou podporu, kterou již předtím získaly osoby samostatně výdělečně činné. Jde nejen o živnostníky, ale třeba i o lékaře a další podobné samostatně působící profese. Uvedenou částku dostávají za každý den. Sněmovna již předtím vložila do zákona přes nesouhlas ministryně Schillerové pozměňovací návrh Pirátů, aby tento příspěvek dostávaly i osoby samostatně výdělečné činné, které jsou současně pěstouny nebo dobrovolníky pečovatelské služby. Příspěvek mohou dostávat i OSVČ, které jsou současně zaměstnány jako pedagogové.

Nově zavedený příspěvek je určen pro s. r. o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba. Může být i více společníků, kteří ovšem musejí být v přímém příbuzenském vztahu. V takovém případě mohou o podporu požádat všichni. Stejně jako u podpory OSVČ nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů a nepodléhá exekuci.

Předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Autor: 
Janka Dubníčková, Marie Kudrnovská