KSČM by prošla do sněmovny s aktuálním ziskem 6,5%

1. 10. 2019

Tento titulek se objevil na našem webu 23. 10. 2018 a zveřejnění aktuálního průzkumu jej znovu potvrdilo. Přes strašení, které měl zřejmě vyvolat průzkum z přelomu srpna a září, se tak objevuje informace, která preference naší strany nechává ma stejné úrovni. Nakonec odchylky v řádu několika procent jsou v rámci statistické chyby. Nakonec poslední výsledky voleb do poslanecké sněmovny ukázaly, že klidně mezi průzkumem a výdleky voleb může být i rozdíl větší jak 6%.Tehdy se ale jednalo o pokles mezi průzkumem 13,3% a výdlekem 7,7%. Takže aktuálně nemám obavu, že do poslanecké sněmovny nedostaneme naše poslance. Model zveřejněný CVVM dne 1. 10. 2019 je pro nás ještě radostnější. Zde máme podle průzkumu dokonce 8,5%.

Co je ale alarmující je neustále se zvětšující vlna antikomunismu, nesnášenlivosti a hanobení hospodářské úrovně, kterou jsme tu po dobu let 1948 až 1989 měli. Významný rozvoj průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví a školství lze jen doplnit významnými stavbami, jako bylo vybudování metra, dálnice, významných vodních staveb a přehrad. Dalo by se určitě pokračovat ale to není cílem tohoto příspěvku. Spíš jde o to poukázat na jednostrannost výkladu dějin a záměrné opomíjení až ignoraci historického vývoje a jeho zkreslování.

Takže výsledky průzkumu berme na vědomí ale rozhodně nikdo nemůže tvrdit, že toto by byla skutečnost při aktuálně realizovaných volbách. A uvidíme, co přinesou další měsíce, jak na tom pak u voleb budou strany ve skutečnosti.

Autor: 
Pavel Kroča