Letošní tradiční akce k osvobození a Svátku práce se nekonají.

8. 4. 2020

Vážené soudružky a soudruzi.

S definitivní platností oznamuje, že jsme nuceni oznámit zrušení všech akcí, připravovaných na konec dubna a začátek května. Týká se to především oslav osvobození našeho okresu na konci II. světové války, osvobození celé naší republiky a Svátku práce - 1. máje. Vždy jsme měli dost sil abychom si společně tato významná výročí připomenuli. V letošním roce to tak nebude, ale není to důsledek naší neochoty nebo dokonce neschopnosti je připravit. Je do důsledkem současní situace, vyvolané celosvětovou pandemií. Je to v důsledku něčeho ještě významnějšího, a to bojem za naše zdraví.

Pevně věřím, že si udržíte dobrou mysl i v těchto a nadcházejících dnech, a alespoň v kruhu rodiny případně známých si připomenete události z naší i světové historie. Malou kytičku položíte u nejbližšího památníku nebo alespoň ve své mysli a vzpomenete úsilí našich předchozích generací v boji za práva pracujících, v boji za svobodu a mír.

Předem Vám všem za to děkuji. Zůstaňte zdraví, plni optimismu a tvůrčích sil. A´t se nám společné dílo podaří v době, kdy to už bude možné. Nejpozději v příštím roce se určitě k tradici oslavy těchto svátků vrátíme a připomeneme si je o to více.

S pozdravem "Čest  práci" a "Hodně pevného zdraví"

Pavel Kroča

předseda OV KSČM UH