Totální ztráta politické kultury ve Zlínském kraji

16. 3. 2020

Vzhledem k tomu, že dokončuji jako krajský zastupitel třetí volební období, pravidelně sleduji většinu mediálních výstupů týkajících se Zlínského kraje. A tak jsem se v pondělním vydání regionálního týdeníku dočetl další novinky ohledně výstavby nové krajské nemocnice. Příspěvek pana hejtmana mě nepřekvapil, především pasáž odvolávající se na letošní blížící se krajské volby a že krajský zastupitel pan Dvouletý v této souvislosti začal používat „fabulaci a lži silnějšího kalibru“. To samozřejmě není pravda a po podrobném přečtení jeho reakce jsem si tento názor potvrdil. Pan Dvouletý skutečně vychází z dostupných faktů, nikdy nikoho ve svých vystoupeních neurazil. Těší mě, že pan hejtman ve svém příspěvku chválí uherskohradišťskou nemocnici a její rekonstrukci, jen bych chtěl upozornit, že nový pavilon chirurgických oborů byl dokončen v minulém volebním období a stejně tak byla zahájena i výstavba nové interny.

A právě minulému a předminulému volebnímu období bych se chtěl ve zkratce věnovat. Na stránkách Zlínského kraje se objevil článek s názvem „Informace o rozhodování zastupitelstva Zlínského kraje a rady Zlínského kraje“. Tento článek byl pravděpodobně napsán jako podpůrný argument k velmi pochybnému zařazení bodů týkajících se investičního záměru Nové Baťovy nemocnice, zrušení některých platných usnesení. Tady bych především hledal fabulace a lži, protože jako krajský zastupitel v období 2008-2012 a jako radní Zlínského kraje v období následujícím, jsem s takovým způsobem zařazení jakéhokoliv bodu nesetkal. Toto konstatování je práce s fakty a je skutečně objektivní. Ve výše uvedeném článku chybí řada informací. Jako příklad uvádím, že vždy týden před jednacím dnem zastupitelstva Zlínského kraje proběhlo setkání na úrovni předsedů klubů zastupitelů a pokud byly zařazeny na jednání dodatečné materiály, byl upraven i program jednání a informace měli zastupitelé k dispozici s předstihem. Ne ovšem s předstihem jedné minuty před zahájením jednání v elektronické podobě, jako se stalo v tomto volebním období. A schvalování programu – i pozměněného – proběhlo vždy jako první bod jednání. Nikdy to nebylo pokoutně na konci jednání, v době kdy se dostavil poslední potřebný hlas.

Dění ve Zlínském kraji mě v poslední době připadá jako období otevřených dopisů, období totální ztráty politické kultury a pravděpodobně i docházejících argumentů.

Autor: 
Ing. Ivan Mařák, zastupitel ZK
Zdroj: 
DDK