Trn v oku

11. 5. 2020

Jsem zastupitelem Zlínského kraje už třetí volební období. Můj názor na délku působení člověka v politice je, že nemá překročit právě ta tři volební období, protože další už znamená často až příliš velkou suverenitu se ztrátou soudnosti a z toho vyplývajícího iracionálního jednání. Hejtman Jiří Čunek dokončuje právě to často kontroverzní čtvrté volební období. A právě jeho suverenita mě přiměla k napsání tohoto příspěvku. Rozhodl jsem se po přečtení titulní strany webu Zlínského kraje po jednání ZZK dne 4.5.2020, zde se znova hlasovalo o projektu nové krajské nemocnice a stejně jako na zasedání zastupitelstva v prosinci 2019, kde zařazení bodu o schválení investičního záměru a i samotnému hlasování o něm rozhodlo minimálně velmi pochybné rozhodnutí o zařazení tohoto bodu. Hejtman komentoval diskuzi, která proběhla na zasedání a většinově nebyla nakloněna tomuto záměru ani celkové situaci ve zdravotnictví ve ZK, především však pochybností o celkových nákladech na výstavbu nové nemocnice následujícími slovy: „ Tyto bludy vycházejí nejen ze strachu a nevědomosti lidí, ale záměrně je vytvářejí politici, kterým je NÁŠ ÚSPĚCH TRNEM V OKU a už nemůžou škodit, protože ztratili důvěru voličů tím, že ve svých veřejných funkcích kradli.“

Tato citace je takřka na podání trestního oznámení pro křivé nařčení a vzhledem k tomu, že jsem byl nejen zastupitelem ZK a jedno volební období i radním, logicky se dotýká i mé osoby. Proto mám i dotazy k vysvětlení tohoto výroku:

1. Kdo tedy podle výše uvedeného výroku kradl a jaké jsou k tomu důkazy?

2. Jaký je úspěch současné koalice (vyjma hnutí ANO, které dle dřívějšího výroku pan hejtman k fungování nepotřebuje), především v oblasti zdravotnictví, dopravy a sociálních služeb?

Už teď přece víme, že slibovaný integrovaný dopravní systém nefunguje, nevyšel ani pokus o převedení třinácti pobytových zařízení v sociální oblasti na obce (ze zřizovatelské funkce ZK) a zdravotnictví takový rozvrat v našem kraji nezažilo od vzniku krajů. Tak kde tedy jsou ty „úspěchy“?

Autor: 
Ing. Ivan Mařák, zastupitel ZK