Z jednání Okresní konference KSČM v Uh. Hradišti

14. 1. 2020

Dne 13. 1. 2020 proběhlo jednání okresní konference v Uherském Hradišti. Za účasti delegátů ze základních organizací a hostů, byla projednána zpráva o činnosti a hospodaření za roky 2018 a 2019. Delegáti se vyjádřily ke sjezdovým materiálům a zvolili staro-nové vedení okresní organizace. Schváleni byli delegáti krajské konference, sjezdu a kandidátní listina našich zástupců pro krajské volby na podzim letošního roku. Lídrem kandidátky byl doporučen Ivan Mařák, předsedou okresní organizace byl zvolen Pavel Kroča.   

Hosty konference byla s. Marie Pěnčíková - poslankyně PS PČR a předsedkyně revizní komise ÚV KSČM, Leo Luzar - poslanec PS PČR, Jaroslav Procházka - člen VV ÚV KSČM a paní Lenka Kunčarová Dítková jako předsedkyně krajského i okresníko Levicového klubu žen.

V rámci diskuse vystoupilo víc jak 10 delegátů a projednávanými body byly sjezdové materiály, práce základních organizací, práce LKŽ, jednání 46. Pražské teoreticko-politické konference a situace před sjezdem strany. Do vedení strany byli v rámci usnesení doporučení Kateřina Konečná, Stanislav Grospič, Jan Klán, Vojtěch Filip, Leo Luzar, Marie Pěnčíková a Jaroslav Procházka. Do ÚV byl navržen za okres Uherské Hradiště s. Pavel Kroča.

 

Fotogalerie