Hanebné kšefty se smrtí!

23. 4. 2021

Vážení spoluobčané, taky jste podlehli  strachu  o vlastní bezpečnost a hrozícím obavám z útoku Ruska na český stát,  potažmo milovaný moravský region ? Než Vás pohltí pocit  ztráty osobní resp. státní suverenity, není od věci si tzv. zamést před vlastním prahem. Pro mnohé rodný a srdci nejbliží kraj, se v posledních dekádách  stal rejdištěm “ podnikatelských”   skupin, které zde nalezly živnou půdu pro realizaci  svých aktivit,   s ustáleným názvem  mafiánské.      

Běžným zážitkem v regionu se staly  vražedné útoky na osoby a objekty,  mající  souvislost s řáděním lihových, naftových a vyděračských band.  Není divu, když  zpravodajské a bezpečností složky ovládly osoby, jako chrabrý disident ze Zlína S.D . ředitel BIS s plnou hlavou  “ starostí” na likvidaci Čuby a jeho podřízený V.H. , dříve konstruktér výbušnin na likvidaci  komunistů, s titulem  válečného veterána III.odboje,  pověřený honbou levicových extremistů. Triumvirát D+K+V, důsledně dbal na hladký průběh majetkového převratu, bez zbytečných právních a lidských překážek.  Na  podhoubí pokřivené zákonnosti vyrašily smrtonosné  plody. A tak kraj, plný přírodních krás a kulturních tradic,  místo vábení  k rozvoji turistického ruchu,  přilákal i kšeftmany s vojenským a zbrojním materiálem. Nekontrolovatelné stovky tun munice a zbraní , ve vlastnictví soukromých osob, bylo uloženo přímo “ pod zadkem” občanů poklidných obcí, bez  odpovídajícího zajištění a ochrany.   Místo přísného  dohledu odpovědné státní instituce,  přišel alibistický postoj, hraničící s nezájmem, neschopností či úmyslným nekonáním.  Po zjištění, že podnikavci nehodlají munici zneškodnit či znehodnotit, ale vydělat na jejím prodeji bez záruky , že tato nebude zneužita pro terorizmus či nasazení v místech regionálních válečných konfliktů, kde jsou nasazeny i  složky Armády ČR,  je nečinnost bezpečnostních a zpravodajských složek státu přímo zarážející ! Je snad zbrojařská šmelina, s fatálními důsledky desítek a stovek mrtvých, zraněných, ohromnými materiálními škodami či migračním exodem, nadřazena pokryteckému velebení bohulibých aktivit tzv. zasloužilých finančních sponzorů.   Jak by bylo  pro občany férovější,  nahradit  naříkání na ruskou dezinformační kampaň,  informační kampaní  BIS o zjištěných nebezpečí plynoucích  z aktivit  zbrojních mafií,  ohrožujících obyvatele (nejen) dotčených obcí.

Ano,  opravdu lze podlehnout obavám, že Váš,  údajně demokratický, právní stát a jeho politická garnitura,  jsou schopni vystavit vlastní občany  aktu obecného ohrožení,  vydáním  lidí v nebezpečí smrti, těžké újmy na zdraví či škody velkého rozsahu hrozící  např. škodlivým  účinkem  výbušného  arzenálu  bezohledných šmejdů.

Autor: 
Miroslav Berka