Informace z jednání Zastupitelstva v Uh. Hradišti

8. 12. 2020

Včera, tj. 7. 12. 2020 proběhlo jednání Zastupitelstva Uherského Hradiště a to zcela v souladu s omezeními v souvislocti s COVID-19. Jako nejdůležitějším bodem programu byl rozpočet města na rok 2021 a rozpočtový výhled. Samotné sestavení rozpočtu je za současným podmínek téměř "věštění z křišťálové koule". Přesto patří ocenění ekonomickému odboru za jeho sestavení. Jak se během diskuse ukázalo, v současně překotně se vyvíjející legislativě, jej bude určitě během roku 2021 několikrát upravit a zpřesnit. Naši podporu však rozpočet nezískal a nehlasoval jsem pro jeho přijatí. Kromě výsledného deficitu a priorit, u kterých nejsem úplně přesvědčen, že jsou prioritami a nenašly by se jiné nutnější investice je to také díky podpoře spolku MEMORIA, na který je v rozpočtu pamatováno. Přesto rozpočet těsnou většinou 14 koaličních hlasů prošel a byl schválen.

Diskutovalo se ale i o jiných záležitostech z nichž za nejdůležitější považuji konečné schválení Územního plánu města a finančního záměru na rekonstrukci bývalé Komerční banky na pracoviště úřadu města. Se záležitostí, která nám bude přinášet i určité komplikace na začátku ale i v průběhu celého roku je městská hromadná doprava a potažmo doprava v rámci celého kraje. Tu se nepodařilo minulému krajskému vedení úspěšně vyřešit a s nepříjemnými dopady se budeme setkávat ihned po novém roce. Město ale k těmto záležitostem přistupuje odpovědně a snad se to celé nakonec podaří.

Autor: 
Pavel Kroča