My versus Prymula - můj názor

29. 10. 2020

Není jednoduché, v současné nelehké době, reagovat na politické a společenské dění v ČR. O to složitější  je vystoupit v kritickém duchu proti VLASTNÍM, zejména když pro všechny ostatní jsme pověstným trnem v oku. Možná budu nepochopen a snad mi bude i spíláno. Přesto  nemohu nevyjádřit svůj názor a značné roztrpčení, nad reakcemi a vyjádřeními předních funkcionářů KSČM týkající se přítomnosti ministra zdravotnictví p. Prymuly na tzv. schůzce s poslancem ANO Faltýnkem v Praze. Předně nechápu,  proč jsme se museli připojit  ke komentářům pravicových politiků sápajících se po moci a znežívajících jakýchkoliv fake news či hoax. Dokonce někteří kopírovali nenávistné slovní obraty, dehonestující osobnost ministra a zjevně přehnanou míru jeho “ provinění”. Souznění s výroky Pekarové, Juračky, Fialy, Němcové, Rakušana, Gazdíka či Kalouska působilo opravdu komicky. Srovnání kritiky neomalenců ze Staromáku s kritikou  jednání Prymuly se opravdu K.K. hrubě nezdařilo. Uznáme-li váhu provinění ministra  a tuto  poměříme  s  aktivní účastí  soukmenovců shora uvedených , jako  účastníků opulentní oslavy porážky  viru na Karlově mostě,  je míra negativního vlivu a dopadů na občany,  jednoznačně v neprospěch tzv. demokratické opozice“.  Myslím, že političtí matadoři naší strany mají dostatek zkušeností  a taktické vyzrálosti, aby zachovali odstup od  fabulací mediálních  konspirátorů  a titulkářů , jenž mají za úkol  krmit pudy davu odpíračů protikovidových opatření. 

Aktivní  účast  při “kopání do Prymuly”,  nám možná přinese pochybné uznání u “pařmenů” nenávidících vládu a ministra, což dali najevo skandováním “ Prymula do plynu “.  Mrzí mne, že jsme v tomto případě nenalezli dostatek odvahy k odsouzení aktivit bulvárních udavačů (paparazzi), kteří za každým rohem špehují, špiclují a honí lidi jako lovnou zvěř, aby za  jidášský groš s perverzním pocitem blaha ničili lidské osudy, důstojnost a soužití rodin. Naopak, bez konkrétní znalosti průběhu události, jsme při pochybné hře na pravdu podpořili praktiky, jenž dlouhodobě odsuzujeme. Samozřejmě, že Prymula musel být odvolán v zájmu záchrany zejména premierova “zadku”. Stejně, jako kterýkoliv nový ministr zdravotnictví během několika měsíců, není schopen změnit životní styl většinové společnosti , která pod falešných fetišem tzv. svobody povýšila individualizmus nad pocit kolektivní odpovědnosti. Apropos, jak dlouho asi ten “nový“, vydrží útoky a tlak bezmozků bez odpovědnosti s vlastnictvím  slaboduché bezohledností?

Závěrem chci věřit, že v budoucnosti KSČM prostřednictvím svých členů a zejména funkcionářů, nezklouzne k metodám levného populizmu při získávání volební podpory k udržení poslaneckých pozic.    

I když by to v roce 2021 VŠE dopadlo “špatně“, musíme si zachovat  vnitřní sílu, odhodlání a pocit správné životní volby!

Autor: 
Miroslav Berka - člen OV KSČM Uh. Hradiště