S hlubokým zarmoucením oznamujeme úmrtí s. Vratislava Němečka

11. 6. 2020

Dne 10. 6. 2020 opustil ve věku 70 let naše řady náš dlouholetý člen a starosta obce Nedachlebice s. Vratislav Němeček. Poslední rozloučení se koná dne 17. června 2020 ve Zlíně v 12:15 hodin ve smuteční síni krematoria ve Zlíně.

Vyjadřujeme upřímnou soustrat rodině, příbuzným i známým.

Fotogalerie