Tuneláři ( nejen historie ) spojte se!

23. 8. 2021

Blížící se volby do Poslanecké sněmovny P ČR opětovně rozvířili hladinu nenávisti a bezbřehého populizmu .  A co by to byly,  na uherskohradišťsku za volby,  kdyby se nezjevil tradiční strašák. Pod zatuchlým sloganem svého chlebodárce “ všichni víme jak komunisté zničili naší zemi “ zneužívá zdevastovaného objektu bývalé věznice k vytloukání politického kapitálu . S vydatnou pomocí ideologické manipulace , zneužívá státního ( veřejného ) majetku pro profit vlastní politické kariéry. Jelikož bylo třeba zajistit spolubojovníky, nastoupila úderka zmanipulované mládeže, vlastnící tzv. nekonvenční myšlení s požadovanou dávkou antikomunistického primitivizmu. Spolek Memoria svým obsazením, zaměřením a aktivitami splňuje všechny požadované atributy svého guru. Z obecného povědomí vychází zkušenost, že vlést to tzv. politické neziskovky je spojeno s náplní ….plácat, plácat a plácat, dle  požadovaného zadání a bakšiše . V souvislosti s rekonstrukcí areálu bývalé věznice v předpokládané výši  státní investice cca 500.000.000.-Kč zaznamenáváme informaci od předsedkyně Memorie Anny Stránské: “dali jsme si za úkol dohlížet na opravy a když to bude nutné, pak upozorňovat na špatné postupy. Budeme takovým hlídacím psem toho, aby se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce“. Ano , tato členka HaDivadla se svými papnhejskými, bude tedy rozhodovat o rekonstrukci , významu a využití  historického objektu v centru města –  nezbývá než věřit , že ku  prospěchu většiny ! Zatím s novátorskou myšlenkou vytvoření Národního památníku obětí totalitních režimů to vypadá, že na předhozenou „ vějičku“ umístění obecně  prospěšných institucí (soud, prokuratura, med.-prob.služba) , se kromě antikomunistického muzea nedostane ! Zavětřili kořist a již mlaskají se slastným pocitem manipulace , falšování faktů a jistoty dobrého, dlouhodobého  kšeftu . 

S odstupem času si možná vzpomeneme na souboje Babiš – Blaha a posoudíme, kdo vice zneužil      ( vytuneloval )  dotace pro vlastní či obecný  prospěch!   

Nedávná diskuze na LFŠ byla obohacena myšlenkou: “ ….idioti,kteří ponižují jiné kvůli minulosti nebo kvůli čemukoli jinému, se najdou všude. V souvislosti s aktivitami starosty, bychom se měli hlouběji zamýšlet zejména v Uherském Hradišti “! . Je podivné, že osoby  využívající v průběhu studií či pracovního zařazení  “ polštáře” dělnického původu,  nyní mezi prvními  prosazují princip kolektivní viny ! Karieristi snažící si upravit osobní či rodinný kádrový profil ( starosta, poslanec ) jsou sice morálně  ubozí , avšak  spoluobčany    (správně  nezorientované ?) nazývají extrémisty . Degenerace hodnot a falešná humanita jsou trvalým jevem při zneuživání  moderní informační  vizuální technologie , jejichž  “tvůrci”  vyhledávají  dobově  finančně progresivní témata ( poplatná-prodejná ) dané  době – viz Historia Futurae Uh.Hradiště. Čím větší  historická a faktická zhovadilost, tím vice cinkají  jidášské  grošíky. Aktivity samozvaných vykladačů  historie ,  se školeným efektním  patosem  a  předstíranou účastí na osudech,  mohou pouze stvořit konspirativní  paskvil.  Autoři interaktivní projekce nestydící se srovnávat stovky tisíc kosterních pozůstatků z fašistických koncentráků a miliony padlých ve válečných vřavách I. a II. svět. války s pěti hrdelními tresty v uherskohradišťské věznici a vizuálně tyto  spojit s rudou hvězdou  resp. hákovým křížem,  jsou lidskými, všehoschopnými, stupidními demagogy. Jako pověstná sláma z bot trčí  faleš z proklamací o objektivitě a důstojném využití chátrajícího vězeňského areálu.

Věřím, že se nedožiji okamžiku, kdy v historickém centru srdce Slovácka budou zasedat odnože “usmířeného” Sudetoněmeckého landsmannchaftu a potomci bretschneiderových  udavačů budou plivat na pozůstatky slovanského národa.

Autor: 
Miroslav Berka